Vlada RS usvojila je Predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima

Datum objave: 23-11-2018


Vlada RS je na sednici održanoj dana 22. novembra 2018. godine usvojila i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h