VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 25-02-2016


Vlada RS na sednici održanoj 25. februara 2016. godine utvrdila je Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Predlog zakona upućen je Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

 

Nakon usvajanja ovog zakona, biće doneti posebni zakoni kojima će se urediti radno-pravni status, plate i druga primanja u javnim službama, upravi, agencijama, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i funkcionerima.