VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 25-02-2016


Vlada RS na sednici održanoj 25. februara 2016. godine utvrdila je Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Predlog zakona upućen je Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

 

Nakon usvajanja ovog zakona, biće doneti posebni zakoni kojima će se urediti radno-pravni status, plate i druga primanja u javnim službama, upravi, agencijama, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i funkcionerima.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h