ZAKONI KOJI SU DONETI NA XVI VANREDNOM ZASEDANJU NARODNE SKUPŠTINE RS

Datum objave: 03-08-2015


U danu za glasanje, 31. jula 2015. godine, Narodna skupština RS usvojila je, između ostalog, i:

- Zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije,

- Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu,

- Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama,

- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

- Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava,

- Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju,

- Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju,

- Zakon o udžbenicima,

- Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju,

- Zakon o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.