Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Grupe poslova od decembra
2020. godine
(neto)1
od marta
2021. godine
(neto)1
Za I grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 4.301,18 4.363,52
Za II grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 4.079,83 4.138,95
Za III grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 2.832,49 2.873,55