15. mart 2019. godine je krajnji rok da preduzetnici podnesu poresku prijavu PPDG-1S i poreski bilans PB-2

Datum objave: 20-02-2019


Preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti prema stvarnom prihodu dužni su da najkasnije do 15. marta 2019. godine dostave nadležnom poreskom organu Obrazac PB 2 za 2018. godinu i Obrazac PPDG-1S sa utvrđenom konačnom poreskom obavezom za 2018. godinu i akontacijom za 2019. godinu.