Dostavljanje godišnjih podataka o stanju imovine korisnika sredstava Republike Srbije - rok 28. februar 2019. godine

Datum objave: 20-02-2019


U skladu sa Pravilnikom o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 65/2014) svi korisnici sredstava u svojini Republike Srbije imaju obavezu da dostave izveštaje o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije Republičkoj direkciji za imovinu. Dalje, Republička direkcija za imovinu ove izveštaje dostavlja Ministarstvu finansija - Upravi za trezor radi sastavljanja završnog računa Republike Srbije za prethodnu godinu. Izveštaj Direkcije sastavlja se na osnovu izveštaja o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, koje Direkciji dostavljaju korisnici imovine u svojini Republike Srbije. Izveštaji se dostavljaju na obrascima:

  • Obrazac SVI-1 - Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31.12.20__. godine, korisnika - naziv korisnika i jedinstveni broj K.J.S.
  • Obrazac SVI-2 - Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine Republike Srbije na dan 31.12.20__. godine korisnika - naziv korisnika i jedinstveni broj K.J.S.

Izveštaji se na navedenim obrascima dostavljaju najkasnije do 28. februara 2019. godine u koje su prethodno uneti knjigovodstveni podaci koji su usklađeni sa stanjem po popisu na dan 31. decembra 2018. godine.

Obrasci se dostavljaju Direkciji u pisanoj formi i elektronskim putem preko web aplikacije Direkcije.

Navedene obrasce ne popunjavaju korisnici sredstava lokalne vlasti.