Elektronsko popunjavanje Obrasca PPI-1 biće omogućeno od 21. februara 2019. godine

Datum objave: 20-02-2019


Na Portalu jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije objavljeno je Obaveštenje za korisnike Portala u kome je, između ostalog, navedeno da će elektronsko popunjavanje Obrasca PPI-1 biti omogućeno od 21. februara 2019. godine.

Navedeno Obaveštenje možete pročitati ovde

Podsećamo obveznike koji vode poslovne knjige da je rok za predaju poreske prijave za utvrđivanje obaveze po osnovu poreza na imovinu za 2019. godinu na Obrascu PPI-1 - 31. mart 2019. godine.