Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom u uslovima vanrednog stanja

Datum objave: 26-03-2020


Prema Odluci o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 42/2020), u uslovima vanrednog stanja rezidenti mogu dostavljati propisane obrasce NBS samo u elektronskom obliku, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

U uslovima vanrednog stanja, dokumentacija koja se dostavlja u postupku navedenog izveštavanja može se takođe dostavljati i u elektronskom obliku, u pdf formatu, na e-mail adresu: izvestavanje.kpi@nbs.rs.

NBS će overu, odnosno prihvatanje navedenih obrazaca vršiti u elektronskom obliku.

Rezidenti imaju obavezu da dokumentaciju na osnovu koje su overeni obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom, dostave NBS u papirnom obliku, u roku od deset dana od prestanka vanrednog stanja.

Ova odluka stupa na snagu 26. marta 2020. godine.