Izveštavanje o rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2019. godini

Datum objave: 16-02-2019


Pravilnikom o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2019. godini ("Službeni glasnik RS", broj 10/2019 - u daljem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 16. februara 2019. godine propisan je način i sadržaj izveštavanja lokalne vlasti o planiranim i izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za plate u 2019. godini - po izvorima prihoda. S tim u vezi, lokalna vlast podnosi Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate, saglasno članu 42. stav 6. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS”, broj 95/1018), i to na obrascima:

- Obrazac PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti;

- Obrazac PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti.

Za svaki izvor prihoda popunjava se poseban Obrazac PL-1, a obrazac PL-2 dostavlja se jedinstveno za sve izvore prihoda.

Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 odštampani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo.