Najavljeno je pomeranje roka za početak obavezne primene Zakona o elektronskom fakturisanju

Datum objave: 01-12-2021


Na skupu "Primena sistema elektronskih faktura", u organizaciji Ministarstva finansija najavljena je izmena Zakona o elektronskom fakturisanju kojom bi trebalo da se uvede prelazni period za obaveznu primenu E-fakture, s obzirom na to da je po sadašnjem zakonskom rešenju za pojedine korisnike primena E-fakture kroz SEF trebalo da počne već 1. januara 2022. godine.