Novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave

Datum objave: 29-06-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 47/2019 objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV koji sadrži novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2019. godine, a kompletan Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave pretplatnici na izdanja IPC-a mogu videti u elektronskom paketu IPC.FiP i štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 15 i Budžet br. 15.