Obezbeđena su sredstva za plate novozaposlenih u zdravstvu

Datum objave: 13-05-2020


Vlada RS, na predlog Ministarstva zdravlja, donela je Zaključak 05 broj: 401-3607/2020 od 5. maja 2020. godine, kojim je utvrđeno da će sredstva za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su tokom vanrednog stanja primljeni u radni odnos radi efikasnijeg odgovora sistema zdravstvene zaštite u borbi protiv bolesti COVID-19 i ublažavanja posledica epidemije, biti obezbeđena iz budžeta RS za period od dva meseca.

Ministarstvo zdravlja će preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje preneti obezbeđena sredstva zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.