Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2019. - septembar 2020. godine (81.150 dinara)

Datum objave: 28-11-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 144/2020 od 27. novembra 2020. godine, objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine koji služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2021. godini.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine iznosi 81.150 dinara.