Objavljena Fiskalna strategija za 2025. godinu, Uputstvo za pripremu budžeta RS za 2025. godinu i Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu (sa projekcijama za naredne dve godine)

Datum objave: 05-07-2024


Na sajtu Ministarstva finansija Republike Srbije 5. jula 2024. godine objavljeni su:

  • Fiskalna strategija za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu,
  • Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu i
  • Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Uz Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije, sačinjen je i dopis za direktne korisnike republičkog budžeta koji upućuje na obavezu planiranja u sistemu SPIRI i krajnji rok za dostavljanje predloga finansijskih planova sa obrazloženjem - 15. septembar, koji je utvrđen i budžetskim kalendarom za nivo Republike. Aplikacija SPIRI za ove korisnike se otvara od 8. jula 2024. godine.

Prema Uputstvu za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti, od 1. januara 2025. godine jedinice lokalne vlasti će biti korisnici sistema SPIRI, pri čemu će biti uključeni direktni korisnici i indirektni korisnici koji imaju ukinute podračune za redovno poslovanje. Indirektnim korisnicima lokalnog nivoa koji ulaze u SPIRI, po instrukcijama Ministarstva finansija - Uprave za trezor biće ukinute i ostale grupe podračuna do kraja 2024. godine. Jedinice lokalne vlasti će biti obavezne da u testni sistem SPIRI učitaju aproprijacije iz nacrta odluke o budžetu za 2025. godinu - do 1. novembra 2024. godine. Lokalne vlasti pripremaju odluke o budžetu u skladu sa budžetskim kalendarom - za lokalne vlasti.

Detaljnije na temu donetih uputstava možete se informisati u narednom broju časopisa Budžet.