Objavljeni su Nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak građana

Datum objave: 18-11-2020


Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su:

  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 23. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.