Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u januaru 2019. godine

Datum objave: 22-02-2019


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2019. godine, u odnosu na decembar 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u januaru 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%. U poređenju sa 2017. godinom, potrošačke cene u 2018. godini su u proseku povećane 2,0%.

Za poslednjih mesec dana (period: decembar 2018. - januar 2019.) zabeležen je rast cena od 0,4%, odnosno inflacija iznosi 0,4%

Za poslednjih godinu dana (period: januar 2018. - januar 2019.) inflacija iznosi 2,1%.

Od početka godine (period: 2017. - 2018.) inflacija iznosi 2,0%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine iznosi 100,4.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2019. godine u odnosu na januar 2018. godine iznosi 102,1.