Obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta

Datum objave: 19-03-2020


Vlada RS, donela je Zaključak broj 53-2561/2020, objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 35/2020, kojim se obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.), do dana prestanka vanrednog stanja.

Ovakav rad obustavlja se u svim organima državne uprave, autonomne pokrajine Vojvodine (dalje: APV) i jedinicama lokalne samouprave (dalje: JLS), posebnim organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima i drugim organizacijama kojima je osnivač ili većinski vlasnik RS, APV i JLS, s tim da su ove institucije obavezne da obezbede nastavak obavljanja poslova putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Na svojoj internet adresi sve navedene institucije su dužne da objave adrese elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana.