Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Datum objave: 17-03-2020


Vlada Republike Srbije je uz supotpis predsednika Republike Srbije donela Uredbu o organizovanju poslodavaca za vreme vanrednog stanja (dalje: Uredba), koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 31/2020 i stupa na snagu 16.3.2020. godine.

Ovom Uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Poslodavac je dužan da zaposlenima omogući obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće) na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad, u skladu sa opštim aktima i ugovorom o radu.

Takođe, Uredbom je utvrđeno da poslodavac rešenjem može da omogući obavljanje poslova van prostorija, ukoliko mu to dozvoljavaju organizacioni uslovi, a ukoliko opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada. Rešenje obavezno sadrži trajanje radnog vremena i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog. Utvrđena je obaveza vođenja evidencije o zaposlenima koji obavljaju poslove van prostorija poslodavca.

U slučaju da nije moguće organizovati rad na napred navedeni način poslodavac je dužan da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja: organizovanje rada u smenama, održavanje sastanaka elektronskim i drugim odgovorajaćim putem, odlaganje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.

Poslodavac je dužan da obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik RS", broj 15/2016).

Detaljnije o poslovanju poslodavaca za vreme vanrednog stanja možete da se informišete u elekstronskim i štampanim izdanjima IPC-a.