Posledice (sankcije) nepoštovanja roka dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za indirektne budžetske korisnike - krajnji rok 28. februara - četvrtak

Datum objave: 28-02-2019


Godišnje finansijske izveštaje indirektnih budžetskih korisnika pored lica odgovornog za popunjavanje obrazaca - šefa računovodstva potpisuje i naredbodavac, odnosno zakonski zastupnik (rukovodilac ili funkcioner). Svojim potpisom rukovodilac, kao zakonski zastupnik odgovara za istinito prikazivanje finansijskog položaja, kao i za njegovo uspešno i zakonito poslovanje. S druge strane, odgovorno lice u finansijskoj službi - šef računovodstva ima obavezu:

  • da sastavi godišnje finansijske izveštaje;
  • da godišnje finansijske izveštaje dostavi u predviđenim rokovima (najkasnije do 28. februara - četvrtak).

Ako šef računovodstva ne izvrši obavezu sastavljanja i dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja smatra se da je izvršen prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500 do 50.000 dinara. Za isti prekršaj kazniće se i rukovodilac, odnosno funkcioner i to novčanom kaznom od 10.000 do 2.000.000 dinara.

Organ upravljanja u skladu sa nadležnostima utvrđenim matičnim zakonom kojim se uređuje poslovanje određene delatnosti usvaja godišnje finansijske izveštaje.