Povoljniji uslovi organizatorima putovanja za dobijanje licence

Datum objave: 14-11-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 137/2020 objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja i
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence.

Izvršenim izmenama olakšava se obezbeđenje garancije putovanja i propisanog depozita organizatorima putovanja za dobijanje licence u svim kategorijama.

Olakšice se odnose i na uvođenje dve nove kategorije licence A10 i A15, kojima su obuhvaćeni organizatori putovanja sa manjim obimom poslovanja (do 300, odnosno do 600 putnika, na godišnjem nivou).

Oba pravilnika stupaju na snagu 14. novembra 2020. godine.

O svim izmenama detaljno se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP kao i u narednom broju časopisa Revizor.