Produženo je važenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Datum objave: 11-02-2019


Reprezentativni sindikati u oblasti prosvete na nivou Republike Srbije i Vlada RS zaključili su dana 1. februara 2019. godine Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (dalje: PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika) koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 8/2019 i stupa na snagu 16.2.2019. godine.

Važenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika produženo je do 5. marta 2022. godine.