Referentna kamatna stopa ostaje na nivou 1,5%

Datum objave: 07-05-2020


Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) na sednici održanoj 7. maja 2020. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) zadrži na nivou 1,5%.

U skladu sa tim, stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 7. maja 2020. godine, iznosi 11,5%.

Napominjemo da je vanredno stanje ukinuto 6.5.2020. godine, pa je u skladu sa tim od 7. maja 2020. godine stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi uvećanoj za 10 procentnih poena.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 11. juna 2020. godine.