Revalorizacija otplatnih rata na dan 31. decembra 2018. godine

Datum objave: 28-02-2019


Revalorizacija otplatnih rata na dan 31. decembra 2018. godine obračunava se prema kretanju potrošačkih cena u Republici u polugodištu, a najviše do visine RASTA prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici za isti obračunski period. Međutim, ukoliko je neki od navedenih podataka negativan revalorizacija se ne vrši.

S tim u vezi, imajući u vidu da je u navedenom periodu ostvaren pad potrošačkih cena prema objavljenom procentu RZS od -0,2% proizilazi da se revalorizacija otplatnih rata ne vrši po ugovorima zaključenim od 19. jula 1994. godine do 30. juna 2018. godine.