Revalorizacija otplatnih rata na dan 31. decembra 2019. godine

Datum objave: 02-03-2020


Revalorizacija otplatnih rata na dan 31. decembra 2019. godine obračunava se prema kretanju potrošačkih cena u Republici u polugodištu, a najviše do visine RASTA prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici za isti obračunski period. Međutim, ukoliko je neki od navedenih podataka negativan revalorizacija se ne vrši:

  • za ugovore zaključene do 1.7.1992. godine revalorizacija se vrši koeficijentom 0,019, sledeća revalorizacija je 31.12.2020. godine,
  • za ugovore zaključene posle 19.7.1994. godine, a do 30.6.2019. godine revalorizacija se vrši koeficijentom 0,001, sledeća revalorizacija je 30.6.2020. godine.