Rok za predaju obaveštenja Poreskoj upravi o ne / isplati lične zarade ističe 15. decembra 2020. godine

Datum objave: 09-12-2020


Podsećamo preduzetnike koji su se odlučili da isplaćuju ličnu zaradu u 2021. godini, da su dužni da nadležnoj filijali Poreske uprave dostave pismeno obaveštenje o svom opredeljenju najkasnije do 15. decembra 2020. godine.

Ukoliko se preduzetnik odluči da u 2021. godini prestane sa isplatom lične zarade dužan je da nadležnoj filijali Poreske uprave dostavi pismeno obaveštenje do 15. decembra 2020. godine.

Napominjemo da preduzetnik koji se jednom opredeli za ličnu zaradu i želi da je isplaćuje i u narednim godinama nema potrebe da o tome posebno obaveštava nadležnu filijalu Poreske uprave.