Rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu

Datum objave: 12-05-2020


U skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RS”, broj 57/2020) kojom se pomeraju rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskih bilansa za pravna lica i preduzetnike:

 • Rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu je 4. avgust 2020. godine;
 • Rok za predaju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu je 3. septembar 2020. godine;
 • Rok za predaju vanrednog finansijskog izveštaja koji je trebalo da se preda za vreme vanrednog stanja je 5. jun 2020. godine;
 • Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom je 5. jul 2020. godine;
 • Rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da je rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica isticao za vreme vanrednog stanja je 4. avgust 2020. godine;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za one obveznike kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini je 4. avgust 2020. godine;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za one obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da je rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica isticao za vreme vanrednog stanja je 4. avgust 2020. godine;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti obveznika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak građana je 4. avgust 2020. godine (zakonski rok je bio 15. april 2020. godine);
 • Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima je 4. avgust 2020. godine (članom 364. predviđeno je da se redovna sednica skupštine održava jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine);
 • Rokovi iz člana 7. Zakona o reviziji koji ističu za vreme vanrednog stanja smatraju se isteklim 5. juna 2020. godine;
 • Sve izdate licence za obavljanje revizije nastavljaju da važe do 5. juna 2020. godine;
 • Rokovi iz člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji su isticali za vreme vanrednog stanja i 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, smatraju se isteklim 5. jula 2020. godine.