Sretenje – Dan državnosti Srbije

Datum objave: 14-02-2019


Sretenje – Dan državnosti Srbije je državni praznik koji se prema članu 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon), praznuje neradno 15. i 16. februara.

U 2019. godini ovaj državni praznik pada u petak i subotu pa se shodno tome ne radi u petak 15. februara i u subotu 16. februara. Napominjemo, da se praznovanje ovog praznika (iz razloga što drugi dan praznika pada u subotu) ne pomera na prvi naredni radni dan. Naime, u skladu sa članom 3a Zakona, samo ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije, padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

Detaljnije o pravima zaposlenih koji (ne)rade u dane državnog praznika, na naknadu zarade za odsustvovanje sa rada u dane državnog praznika i uvećanu zaradu za rad u dane državnog praznika, možete se informisati u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.JaN, odnosno u štampanom izdanju časopisa Pravnik br. 2.