Utvrđen je postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa

Datum objave: 25-12-2020


Vlada RS na sednici održanoj 24. decembra 2020. godine usvojila je Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (dalje: Uredba).

Uredbom je propisan postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa koji dospevaju na dan:

  • 4. januar 2021. godine, u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br. 54/2020 i 60/2020 - dalje: Uredba o fiskalnim pogodnostima) i
  • 5. januar 2021. godine, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 104/2020 i 106/2020).

Isto tako, propisan je i postupak i način odlaganja plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica i akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima.

Ovom uredbom omogućava se privrednim subjektima, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, da to plaćanje odlože na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate dok odlaganje traje.

Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na mesečne rate vrši se po automatizmu, bez dodatnih obaveza privrednih subjekata (dostavljanja zahteva za odlaganje dugovanog poreza, sredstava obezbeđenja i sl.).

Prva rata poreza i doprinosa dospeva za plaćanje 10. februara 2021. godine, dok prva rata odloženih akontacija poreza na dobit pravnih lica i poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti dospeva za plaćanje 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno konačna poreska prijava poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Detaljnije o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa možete se informisati na Webinaru koji će se održati 29. decembra 2020. godine i u časopisu Revizor broj 1/2021.