Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Datum objave: 21-12-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 151/2020 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu koji stupa na snagu 1. januara 2021. godine. 

Poreske prijave na novim obrascima PPI-1 i Podprilog uz Prilog-1, obveznici koji vode poslovne knjige podnosiće počev od poreza na imovinu za 2021. godinu.

Poreske prijave na novim obrascima PPI-2 i PPI-3, podnosiće se počev od 1. januara 2021. godine.

Detaljnije o novinama koje donosi Pravilnik možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor.