Predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2020-2022. godine - rok 15. mart 2019. godine

Datum objave: 18-02-2019


Na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, ministar finansija daje Instrukciju za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetske korisnike (tekst instrukcije možete pogledati ovde).

U skladu sa instrukcijom, direktni korisnici Ministarstvu finansija treba da dostave zahteve za finansiranje kapitalnih projekata iz svoje nadležnosti radi uključivanja u srednjoročne prioritete javnih investicija.

Na osnovu dostavljenih predloga Ministarstvo finansija pripremiće objedinjeni predlog prioritetnih oblasti finansiranja za naredni srednjoročni period, limite za budžetske korisnike, kao i Uputstvo za pripremu finansijskih planova budžetskih korisnika za period 2020-2022. godine.

Krajnji rok za dostavljanje predloga kojeg u papirnom obliku treba da verifikuje ministar, odnosno rukovodilac organa treba da se dostave Ministarstvu finansija najkasnije do 15. marta 2019. godine - petak.

Detaljnije se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u štampanom izdanju časopisa Budžet br. 6.