Predlog Rebalansa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

Datum objave: 09-11-2020


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2020. godinu. Na istoj sednici Vlade Republike Srbije usvojen je i:

  • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu,
  • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu,
  • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu, i
  • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu.

Prema Predlogu Rebalansa ukupni prihodi povećani su za 46,5 milijardi dinara, tako da iznose 1.291,4 milijardi dinara, a sa druge strane ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine povećani su za 134,8 milijardi dinara i iznose 1.728,2 milijardi dinara. Ukupan fiskalni deficit povećan je za 102 milijardi dinara i prema predlogu Rebalansa iznosi 483 milijardi dinara. Dodatna sredstva opredeljena su za opremanje kovid bolnica, izgradnju bolnica u Beogradu i Kruševcu, za nabavku lekova i sanitetskog materijala, za realizaciju infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji, za nabavku opreme za obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi. Povećane su isplate Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za nabavku neophodne opreme i lekova u cilju sprečavanja širenja bolesti i obezbeđenja kvalitetnije zdravstvene zaštite.

O svim predloženim izmenama povodom Rebalansa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP kao i u narednom broju časopisa Budžet.