Rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

Datum objave: 16-11-2020


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2020. godinu - Rebalans budžeta RS za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/2020) , kao i odluke o davanju saglasnosti na:

  • Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu,
  • Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu,
  • Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i
  • Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, odnosno Rebalansa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu prestaje da važi Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 60/2020). Rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu i navedene odluke o davanju saglasnosti objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 135/2020 od 12.11.2020. godine.

Rebalans budžeta Republike Srbije za 2020. godinu stupa na snagu 13.11.2020. godine. Opširnije pročitajte u Budžetu broj 22/2020.