Vlada RS usvojila Predlog zakona o digitalnoj imovini

Datum objave: 01-12-2020


Na sednici održanoj 27. novembra 2020. godine, Vlada RS usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o digitalnoj imovini.

Razlozi za donošenje ovog zakona su višestruki, izdvajamo:

  • regulisanje tržišta digitalne imovine, u cilju njegovog unapređenja i razvoja, kao i sprečavanja zloupotreba digitalne imovine u kriminalne svrhe;
  • omogućavanje finansiranja pomoću investicionih tokena;
  • unapređenje i razvoj tržišta kapitala korišćenjem digitalne tehnologije i
  • jačanje okvira za borbu protiv zloupotreba na tržištu digitalne imovine, kao i pranja novca i finansiranja terorizma.

U vezi s razvojem tržišta digitalne imovine utvrđeno je da je donošenje zakona najbolje rešenje, jer se na sistematičan i celovit način, uz poštovanje načela pravne sigurnosti i vladavine prava, uređuje: uvođenje novih privrednih subjekata i uređivanje njihovog poslovanja, ugovorni odnosi između pružalaca i korisnika usluga povezanih s digitalnom imovinom, uvođenje instituta digitalne imovine, izdavanje i trgovanje investicionim tokenima, nadzor nad učesnicima na tržištu digitalne imovine Republike Srbije, kaznene odredbe i dr.

Jedna od ključnih novina koje donosi ovaj zakon jeste mogućnost da se učesnici na tržištu kapitala, pre svega brokersko-dilerska društva i berza, uključe na tržište digitalne imovine.

Cilj ovog zakona je unapređenje poslovnog okruženja i doprinos daljoj digitalizaciji usluga u privredi u Republici Srbiji, uz adekvatno upravljanje bezbednosnim i finansijskim rizicima koji proističu iz prirode ovog oblika imovine.

Nadležnost za licenciranje i nadzor nad poslovanjem pružalaca usluga povezanih s digitalnom imovinom podeljena je između Komisije za hartije od vrednosti i Narodne banke Srbije.